Ana Sayfa Konkordato Haberleri MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

156
Konkordato

MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

Sayı : 2018/953 Esas 19/10/2018

Davacılar MİR BASIMEVİ OKAY EŞREF YEĞİN, MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 908341/0 sicil nosunda kayıtlı davacı MİR BASIMEVİ OKAY EŞREF YEĞİN hakkında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 108586/5 sicil nosunda kayıtlı davacı MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 12/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c)Geçici komiser olarak yeminli mali müşavir Erhan Akkaya, icra iflas hukukçusu Dr. Öğretim üyesi Birce Arslandoğan Haydaroğlu, mali müşavir Tülin Demirci’nin görevlendirilmelerine,

d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

e)Mahkememizin 2018/953 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11/01/2019 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.