Ana Sayfa Konkordato Haberleri OTOMER MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA MAD. YAĞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD....

OTOMER MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA MAD. YAĞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KONKORDATO TALEP ETTİ.

197
Konkordato

OTOMER MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA MAD. YAĞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KONKORDATO TALEOP ETTİ.

ESAS NO : 2018/691Esas

Ankara Ticaret Sicilinin 371986 sırasına kayıtlı, Ostim Sanayi Bölgesi 1171/1 Sok. No: 16 Ostim/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı OTOMER MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA MAD. YAĞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. vekili AV. Erçin UYANIKİ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur.

Mahkememizin 26/09/2018 gün ve 2018/691 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı Otomer Motorlu Araçlar Yedek Parç Mad. Yağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin isteminin kabulü ile bu günden itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,

7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, Haşim ve Saadet oğlu, 1970 doğumlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynel Abidin ÖZDEMİR’in ve SMMM Güner Kardeş Arısoy’un Konkordato Komiseri olarak atanmasına, Konkordato talep eden şirketin Belirlenen Komiserler Kurulunun Nezareti altında işlerine devam etmesine, Şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserler kurulunun onayından sonra geçerlilik kazanmasına,

Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.